Bruņinieku iela 75d, Rīga
Pirmdiena - Svētdiena: 10:00 - 20:00

INTERNETVEIKALA MIA.LV VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Mūsu mērķis ir informēt savus lietotājus šeit publicējot internetveikala
www.mia.lv lietošanas noteikumus.

SIA MIA LV, reģistrācijas Nr. 40203368689, vietnes adrese: Bruņinieku iela 75d, Rīga, LV-1009, turpmāk – internetveikals – nodrošina vietnē pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Autortiesības

Vietne ir saistīta ar un to aizsargā autortiesības. Mia.lv ir visas tiesību uz mājaslapas saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes u.c. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logo un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta mājaslapā, ir Mia.lv īpašums vai arī likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības.

Mia.lv vai trešās puses, ja tas tiek piemērots, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašuma un autortiesības uz mājaslapu un tajā sniegto informāciju, ieskaitot neierobežotu satura sniegšanu mājaslapā, attēlus, grafiskos elementus, tekstu u.c.

Jebkāda trešo personu un/vai lietotāju veikta mājaslapas satura, dizaina apstrāde, tulkošana, kopēšana, izplatīšana utml. izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas un neatbilstoši Noteikumiem ir autoru un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Lietotāji nekādā gadījumā nedrīkst mainīt, atjaunot, kopēt, atkārtoti publicēt, ievietot, sniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātos darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt mājaslapu un tās saturu. Izņemot gadījumus, kad lapas īpašnieks ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu, atļauju šādu darbību veikšanai.

3. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas pie produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

4. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes:

Tiešais bankas pārskaitījums uz uzņēmuma kontu: LV02HABA0551052054061

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

5. Saņemšanas noteikumi

Tiklīdz veicat apmaksu par jebkuru produktu, tuvāko minūšu laikā jūs saņemat apstiprinājumu par pasūtījumu e-pastā ( kuru norādījāt pirkuma lapā), tas tiek izpildīts un nosūtīts ar izvēlēto piegādes metodi.

6. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no produktiem 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Par digitālajiem produktiem, kurā ietilpst dāvanu kartes, netiek atmaksāta nauda. Viss lejupielādējamo produktu pārdošanas darījums ir galīgs. Mēs nepiedāvājam atmaksu par digitālajiem produktiem, jo lejupielāde / digitālā pieeja jums ir piešķirta automātiski, un mēs nevaram neko atgūt.

Digitālo produktu pirkumi pircējam nepiešķir tiesības jebkādā veidā koplietot, pavairot vai pārdot produktu.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, precēm ir jābūt neatvērtām un jāatgriež oriģinālajā iepakojumā. Ja prece ir izmantota vai bojāta, internetveikalam ir tiesības neatgriezt naudu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, rakstiet ziņu uz e-pasta adresi info@mia.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala kontroles.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus piegādes pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@mia.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.


Šie Noteikumi ir spēkā no 2022.gada 18. marta.