Līderis ar novecojušo domāšanu Līderis ar jauno domāšanu
Tic, ka spēks atrodas autoritātes pozīcijā. Tic, ka spēks ir komandā.
Neizpauž savai komandai būtisku informāciju par uzņēmuma norisēm. Atvērti pauž informāciju par uzņēmuma procesiem un notikumiem.
Savas zināšanas tikai demonstrē, bet nelabprāt māca tās citiem. Atklāti dalās ar savu pieredzi un nodod tālāk savas zināšanas.
Komandas idejas un ieteikumus ņem vērā tikai atsevišķos gadījumos. Iedrošina komandu paust savas idejas un ieteikumus.
Sniedz komandai jau līdz galam izdomātus risinājumus. Organizē brainstormingus un apmainās ar idejām komandā.
Piešķir laiku un resursus tikai tad, kad pierādīta tāda nepieciešamība. Vienmēr pieejams komandai un meklē veidus, kā nodrošināt nepieciešamos resursus.
Liek komandai ievērot specifiskas lomas un atbildības. Atļauj komandai attīstīt un mainīt lomas un atbildības.
Dzēš ugunsgrēkus un fokusējas uz simptomiem. Meklē neatklātas problēmas saknes.
Apbalvo darbiniekus un sniedz atgriezenisko saiti ikgadējā pasākumā. Piedāvā tūlītēju atgriezenisko saiti un personalizētu pieeju.
Domā par kontroles un ierobežojošajiem mehānismiem, liek par visu atskaitīties. Uzticas komandai un ļauj brīvi organizēt savu darba laiku, nepieprasa atskaites.
Liek ievērot kādus konkrētus noteikumus, pēc kā strādāt. Neierobežo radošo potenciālu un ļauj izpausties.
Seko līdzi precīzam darba laikam no 9.00 līdz 18.00. Seko līdzi darba produktivitātei, nesaspringst par nostrādāto stundu skaitu.
Stingri novelk padotā un priekšnieka robežas. Neuzsver hierarhiju – arī padotajam ir iespējas ietekmēt uzņēmumu kopumā.
Pats uzņemas atbildības lielāko daļu. Prot sadalīt atbildību uz visu komandu.
Koncentrējas tikai uz darbu rezultātu. Domā ne tikai par rezultātu, bet arī par darba procesu.
Neuzskata darba vidi par svarīgu motivatoru. Pievērš uzmanību arī darba vides nozīmīgumam.
Uzskata, ka alga ir noteikta un stingra summa, ko nevar ietekmēt sīkas svārstības. Atalgojums var mainīties no sasniegtā un ar mainīgo daļu būt arī motivators.
Attīsta sodu sistēmu un stingri izturas pret kļūdām. Kļūdu gadījumos liek komandai analizēt, ko un kā varēja darīt citādi, iedrošina nākamreiz rīkoties labāk.
Nav gatavs ieguldīt līdzekļus katra indivīda attīstībā. Vēlas individuāli attīstīt katra talantus un potenciālu, piedāvājot apmeklēt kursus un konferences.
Uzskata, ka komanda pati saliedējas. Nopietni uztver komandas saliedēšanu kā savu pienākumu.
Kopējo vīziju ne vienmēr ļauj ieraudzīt pastāvīgā jaukšanās sīkumos un citu pienākumos. Koncentrējas uz kopējo vīziju, tās sastāvdaļas uzticot komandai.
Fokusējas uz uzņēmuma vajadzībām un uzsver uzņēmuma mērķus. Fokusējas uz cilvēku, viņa vajadzībām un izvirza arī individuālos mērķus.

Foto: http://25.media.tumblr.com