1. Tu viņam uzsmaidi, viņš atsmaida vai pat piemiedz ar aci.

2. Viņa acu skatiens ir ieildzis – viņš skatās uz Tevi ilgāk par 5 sekundēm.

3. Skatoties uz Tevi, viņš virza acu skatienu pa trīsstūra formu un jo lielāku loku met, jo vairāk esi iepatikusies.

4. Pienāk klāt pirmais, lai Tevi uzrunātu.

5. Izsaka komplimentus.

6. Sāk runāt pieklusinātākā balsī un zemākā tembrā.

7. Uzdod dažādus jautājumus par Tevi – izrāda interesi.

8. Ienāk Tavā personiskajā telpā – tā ir no 46 centimetriem – 1,2 metram.

9. Sarunājoties ar Tevi, paceļ uzacis un mirkšķina acis biežāk kā ierasts.

10. Kurpju purngali ir vērsti pret Tevi.

11. Bieži saka Tavu vārdu.

12. Viņa acu zīlītes paplašinās.

13. Spēlējas ar krekla pogām vai kādu citu apģērba detaļu.

Foto avots: http://love.allwomenstalk.com